T12.GT.III.1.5. Một số dạng thường gặp khi tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến loại 1

MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP KHI TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN LOẠI 1 I. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số 1.1. Định lý Nếu $\int{f(t)dt=F(t)+C}$và $u=u(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục thì: $\int{f(u(x))u'(x)dx=F(u(x))+C}$. II. Các kỹ thuật đổi biến thường gặp Đọc tiếp…

error: Content is protected !!