T10.HH.III.3. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2)

T10.HH.III.3. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2) Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng 1. Phương pháp giải a). Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định – Điểm $A({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in \Delta $ – Một vectơ pháp Đọc tiếp…

T10.HH.III.2. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1)

T10.HH.III.2. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1) Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến; vectơ chỉ phương của đường thẳng 1.Phương pháp giải – Nếu $\overrightarrow{n}$ là VTPT của $\Delta $ thì $k\overrightarrow{n}\left( k\ne 0 \right)$ cũng là VTPT của $\Delta $. – Đọc tiếp…

T10.HH.III.1. Phương trình đường thẳng- Các dạng phương trình cơ bản

T10.HH.III.1. Phương trình đường thẳng- Các dạng phương trình cơ bản I. Các khái niệm mở đầu 1. Vectơ chỉ phương Vectơ $\overrightarrow{u}\ne \overrightarrow{0}$được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng $\Delta $ nếu giá của nó song song hoặc trùng với $\Delta $. Lưu ý : Nếu $\overrightarrow{u}$ Đọc tiếp…

T10.HH.II.8. Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.

T10.HH.II.8. Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác. 1. Phương pháp giải. Để chứng minh đẳng thức ta sử dụng các hệ thức cơ bản để biến đổi vế này thành vế kia, hai vế cùng bằng một vế Đọc tiếp…

T10.HH.II.3. Góc giữa hai véc tơ trong mặt phẳng

T10.HH.II.3. Góc giữa hai véc tơ trong mặt phẳng Định nghĩa Cho $\vec{a},\vec{b}\ne \vec{0}$. $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Khi đó góc giữa hai vec tơ, kí hiệu $\left( \vec{a},\vec{b} \right)=\widehat{AOB}$. + ${0^0} \le \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) \le {180^0}$ . + $\left( \vec{a},\vec{b} \right)$ = 900 khi và chỉ khi Đọc tiếp…

T10.ĐS.V.1. Gía trị lượng giác của một góc bất kỳ từ ${0^0} \to {180^0}$

T10.ĐS.V.1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ từ ${0^0} \to {180^0}$ 1. Định nghĩa Định nghĩa 1. Đường tròn lượng giác. Là đường tròn tâm trùng gốc tọa độ, Bán kính R=1; Cắt trục 0x tại A(1;0):A'(-1;0), cắt trục 0y tại B(0;1); B'(0;-1). Định nghĩa 2. Giá Đọc tiếp…

error: Content is protected !!