Giới hạn hàm số | Phương pháp và kỹ thuật trắc nghiệm siêu nhanh, tự luận siêu chi tiết | Phần 2

GIỚI HẠN HÀM SỐ Phương pháp và kỹ thuật trắc nghiệm siêu nhanh Tự luận siêu chi tiết Phần 2 Dạng  $\infty – \infty $  A. Kiến thức phương pháp và kỹ thuật cốt lõi 1.Video bài giảng 2. Nội dung bài giảng -PDF B. Trắc nghiệm Đề trắc nghiệm Đọc tiếp…

Chuyên đề GIỚI HẠN DÃY SỐ 1102 (đầy đủ)

Chuyên đề GIỚI HẠN DÃY SỐ 1102 (đầy đủ) Mời các bạn xem bài giảng qua Video Xem phần lý thuyết tại: GIỚI HẠN DÃY SỐ | PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN | BICBOON.COM | HỌC TOÁN 1102 Phần 1. Phân dạng và phương pháp “Để học tốt Đọc tiếp…

T9.ĐS.I.1.2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

T9.ĐS.I.1.2. Chuyên đề: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. I. Các kiến thức cần nhớ  ${x^2} = a \ge 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt a $. $\forall a;a = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a \ge 0} \end{array}}\\ { – \sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a < 0} \end{array}} Đọc tiếp…

Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU TƠN (nâng cao)

Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU-TƠN (nâng cao) I. Kiến thức cơ bản 1.Công thức nhị thức Newton Với mọi cặp số a, -b và mọi số nguyên dương ta có: ${{\left( a\text{ }+\text{ }b \right)}^{n}}=\text{ }{{c}^{o}}_{n}{{a}_{n}}+\text{ }{{c}^{1}}_{n}{{a}^{n\text{ }\text{ }1}}b\text{ }+\text{ }{{c}^{2}}_{n}{{c}_{1}}^{n\text{ }\text{ }2}{{b}^{2}}+\text{ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!