T9.ĐS.I.1.2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

T9.ĐS.I.1.2. Chuyên đề: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. I. Các kiến thức cần nhớ  ${x^2} = a \ge 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt a $. $\forall a;a = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a \ge 0} \end{array}}\\ { – \sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a < 0} \end{array}} Đọc tiếp…

error: Content is protected !!