T11.HH.II.3.1. Hai đường chéo nhau và hai đường thẳng song song

T11.HH.II.3.1. Hai đường chéo nhau và hai đường thẳng song song 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng  Trường hợp 1: Có một mặt phẳng chứa a và b. Khi đó ta nói a và b đồng phẳng, có ba khả năng xảy ra: a) a và b Đọc tiếp…

T11.HH.II.1.2. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

T11.HH.II.1.2. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 1. Mặt phẳng Khái niệm mặt phẳng: Mặt phẳng là một đối tượng của toán học. Mô tả mặt phẳng: Mặt nước hồ yên lặng, mặt bàn, mặt bảng,… đều là một phần của mặt phẳng Đặc điểm : Mặt phẳng Đọc tiếp…

Thiết diện khối chóp cắt bởi mặt phẳng

Chủ đề: Thiết diện khối chóp cắt bởi mặt phẳng Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD. G; H lần lượt là trung điểm của SA; SC. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BGH). Hướng dẫn: Xem video Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD. M; N lần Đọc tiếp…

T11.HH.II.4.2. Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song

T11.HH.II.4.2. Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song A. Phương pháp – Bước 1: Tìm hai đường thẳng  a, b cắt nhau trong mặt phẳng (P) – Bước 2: Lần lượt chứng minh a // (Q) và b // (Q) – Bước 3: Kết luận (P)// (Q) 2. Ví dụ minh họa Đọc tiếp…

T11.HH.II.4.3. Một số ứng dụng của định lý Thales trong không gian

T11.HH.II.4.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ THALES TRONG KHÔNG GIAN Ứng dụng: Định lí Thales thường được ứng dụng nhiều trong các bài toán tỉ số hay các bài toán chứng minh đường thẳng song song với một mặt phẳng cố định. Ví dụ 1. Cho tứ diện $ABCD$ Đọc tiếp…

THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha  \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha  \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta  \right)$CHO TRƯỚC..

THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha  \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha  \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta  \right)$CHO TRƯỚC.. A. Phương pháp Để xác định thiết diện trong trường hợp này ta sử dụng các tính chất sau: Khi $\left( \alpha  \right)\parallel \left( \beta  \right)$ Đọc tiếp…

T11.HH.II.2. Đường thẳng song song với mặt phẳng

T11.HH.II.2. Đường thẳng song song với mặt phẳng 1. Định nghĩa Một đường thẳng a và một mặt phẳng (P) gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. Kí hiệu: a//(P). 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Cho một đường thẳng Đọc tiếp…

T11.HH.II.1.3. Giao tuyến-Giao điểm-Thiết diện.P1

T11.HH.II.1.3. Giao tuyến-Giao điểm-Thiết diện Phần 1: Giao điểm-Giao tuyến của hai mặt phẳng I. Kiến thức cơ bản a) Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Quy tắc 1:  Tìm giao điểm của đường thẳng a với mặt phẳng (P). + Tìm (Q) là mặt phẳng chứa Đọc tiếp…

T11.HH.II.1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

T11.HH.II.1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng I. Khái niệm mở đầu Các khái niệm cơ bản Điểm: Kí hiệu          H,  M, … Đường thẳng: Kí hiệu MH, a, b, d, … Mặt phẳng: – Biểu diễn mp(P):     – Ký hiệu:   mp(P),(Q), (α), (β) Điểm Đọc tiếp…

T11.HH.II.4.1. Hai mặt phẳng song song

T11.HH.II.4.1. Hai mặt phẳng song song I.Định nghĩa. 1.1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Cho 2 mp phân biệt (P), (Q). $\left( P \right) \cap \left( Q \right){\rm{ }} = {\rm{ }}a$ $ \Leftrightarrow $ $\left( P \right)$ cắt $\left( Q \right)$. $\left( P \right) Đọc tiếp…

error: Content is protected !!