T9.ĐS.3.1. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH

T9.ĐS.3.1.  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH I. Kiến thức cốt lõi 1. Phương pháp chung Chọn ẩn số và xác định điều kiện của ẩn số (đơn vị tính). Ẩn số thường là đại lượng chưa biết trong bài toán. Việc chọn một ẩn Đọc tiếp…

T9.ĐS.I.1.2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

T9.ĐS.I.1.2. Chuyên đề: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. I. Các kiến thức cần nhớ  ${x^2} = a \ge 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt a $. $\forall a;a = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a \ge 0} \end{array}}\\ { – \sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a < 0} \end{array}} Đọc tiếp…

error: Content is protected !!