Các phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Các phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng A. Kiến thức cốt lõi 1. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng Định nghĩa: Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mp(P) khi và chỉ khi d vuông góc với mọi đường thẳng a thuộc (P). Đọc tiếp…

T11.HH.III.8.8. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

T11.HH.III.8.8. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau I. Định nghĩa Định nghĩa 1. Hai đường thẳng a và b được gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng. Định nghĩa 2.  Đường thẳng c vuông góc và cắt a, b lần lượt tại M;N gọi là đường Đọc tiếp…

T11.HH.III.8.7. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

T11.HH.III.8.7. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song I. Định nghĩa Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kỳ của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.  Kí hiệu: d((p),(Q)) => $d((P),(Q)) = d(M,(Q)),M \in (P).$ II. Phương pháp  Bản chất Đọc tiếp…

T11.HH.III.8.6. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

T11.HH.III.8.6. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song I. Định nghĩa Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) là khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc a đến mặt phẳng (P). Kí hiệu: Đọc tiếp…

T11.HH.III.1.2. Vec tơ trong không gian-Một số dạng bài tập thường gặp 

T11.HH.III.1.2. Vec tơ trong không gian-Một số dạng bài tập thường gặp  Dạng 1. Xác định các yếu tố của vectơ 1. Phương pháp giải a) Dựa vào định nghĩa các yếu tố của vectơ; b) Dựa vào các tính chất hình học của hình đã cho. 2. Ví dụ Đọc tiếp…

T11.HH.III.1. Vectơ trong không gian

T11.HH.III.1. Vectơ trong không gian  I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN  1. Định nghĩa Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu \(\overrightarrow{AB}\) chỉ vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu là \(\overrightarrow{x},\overrightarrow{y},\overrightarrow{a},\overrightarrow{b},…\) Chú ý: Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có Đọc tiếp…

T11.HH.II.3.1. Hai đường chéo nhau và hai đường thẳng song song

T11.HH.II.3.1. Hai đường chéo nhau và hai đường thẳng song song 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng  Trường hợp 1: Có một mặt phẳng chứa a và b. Khi đó ta nói a và b đồng phẳng, có ba khả năng xảy ra: a) a và b Đọc tiếp…

T11.HH.II.1.2. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

T11.HH.II.1.2. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 1. Mặt phẳng Khái niệm mặt phẳng: Mặt phẳng là một đối tượng của toán học. Mô tả mặt phẳng: Mặt nước hồ yên lặng, mặt bàn, mặt bảng,… đều là một phần của mặt phẳng Đặc điểm : Mặt phẳng Đọc tiếp…

Thiết diện khối chóp cắt bởi mặt phẳng

Chủ đề: Thiết diện khối chóp cắt bởi mặt phẳng Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD. G; H lần lượt là trung điểm của SA; SC. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (BGH). Hướng dẫn: Xem video Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD. M; N lần Đọc tiếp…

error: Content is protected !!