Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU TƠN (nâng cao)

Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU-TƠN (nâng cao) I. Kiến thức cơ bản 1.Công thức nhị thức Newton Với mọi cặp số a, -b và mọi số nguyên dương ta có: ${{\left( a\text{ }+\text{ }b \right)}^{n}}=\text{ }{{c}^{o}}_{n}{{a}_{n}}+\text{ }{{c}^{1}}_{n}{{a}^{n\text{ }\text{ }1}}b\text{ }+\text{ }{{c}^{2}}_{n}{{c}_{1}}^{n\text{ }\text{ }2}{{b}^{2}}+\text{ Đọc tiếp…

T11.GT.V.2.2. Các dạng toán về đạo hàm cơ bản thường gặp

T11.GT.V.2.2. Các dạng toán đạo hàm cơ bản thường gặp Loại 1: Tính đạo hàm bằng định nghĩa Ví dụ 1 : Tính đạo hàm của hàm số \(f\left(x\right)=\frac{1}{x}\) tại điểm \(x_0=2\) Bài giải : Giả sử \(\Delta x\) là số gia của đối số tại  \(x_0=2\). Ta có : \(\Delta y=f\left(2+ \Delta x\right)-f\left(2\right)=\frac{1}{2+\Delta x}-\frac{1}{2}=-\frac{\Delta x}{2\left(2+\Delta Đọc tiếp…

error: Content is protected !!