T9.ĐS.I.1.2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

T9.ĐS.I.1.2. Chuyên đề: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. I. Các kiến thức cần nhớ  ${x^2} = a \ge 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt a $. $\forall a;a = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a \ge 0} \end{array}}\\ { – \sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a < 0} \end{array}} Đọc tiếp…

Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU TƠN (nâng cao)

Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU-TƠN (nâng cao) I. Kiến thức cơ bản 1.Công thức nhị thức Newton Với mọi cặp số a, -b và mọi số nguyên dương ta có: ${{\left( a\text{ }+\text{ }b \right)}^{n}}=\text{ }{{c}^{o}}_{n}{{a}_{n}}+\text{ }{{c}^{1}}_{n}{{a}^{n\text{ }\text{ }1}}b\text{ }+\text{ }{{c}^{2}}_{n}{{c}_{1}}^{n\text{ }\text{ }2}{{b}^{2}}+\text{ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!